Call for papers

(English version below)

apotropaiczny, apotropeiczny – mający wg pierwotnych wierzeń własności magiczne, broniący przed złymi duchami, klęskami, chorobami, odpędzający zło.
apotropaizm – magia obronna posługująca się zaklęciami, amuletami, hałasem, a w późniejszych religiach – dzwon(k)ami, wodą święconą, krzyżem itd.
Etym. – gr. apotrópaios „odpędzający” od apotrópein „odwracać; odpędzać”.
(W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych)

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II konferencji demonologicznej: Zbaw nas ode złego… Zwyczaje i akcesoria apotropaiczne w cywilizacjach świataktóra odbędzie się 5-7 maja 2017 r. w Krakowie.

Po entuzjastycznym przyjęciu I konferencji demonologicznej Gdy rozum śpi, budzą się demony… czyli istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata w maju 2015 r. ponownie zapraszamy do dyskusji. O ile jednak podczas pierwszej odsłony skupiliśmy się na napięciu między racjonalnością a irracjonalnością w obrazie demona, tak teraz koncentrujemy się na zwyczajach i artefaktach apotropaicznych obecnych w różnych cywilizacjach i epokach oraz z perspektywy różnych dyscyplin: od Dalekiego Wschodu po Amerykę, od starożytności po współczesność i od semiotyki po medycynę. Interesują nas m.in. następujące tematy:

 • amulety, talizmany, misy inkantacyjne, apotropeiony w architekturze;
 • narracje mityczne (historiole) w akcesoriach ochronnych;
 • katalogi demonów i sposobów ich odpędzania;
 • przepędzanie złego, walka ze złem a ujarzmianie złego;
 • reifikacja, personifikacja, teriomorfizacja – konceptualizacja złego w celach ochronnych;
 • instytucja znachora, egzorcysty, szamana, łowcy duchów;
 • ochrona w czarnej i białej magii;
 • ludowe akcesoria i praktyki ochronne;
 • racjonalizacja zwyczajów ochronnych;
 • praktyki apotropaiczne w dobie nowych mediów.

Powyżej wskazane punkty nie wyczerpują oczywiście możliwych zagadnień i w tym względzie liczymy również na Państwa inwencję – podobnie jak ostatnim razem, co tylko daimonion podpowie. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Rejestracja.

***

apotropaic – [adjective], preventing or intended to prevent evil.
Word Origin – from Greek
apotropaios turning away (evil), from apotrepein; see: apo-, trope.
(Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 2012 Digital Edition)

Centre for the Comparative Studies of Civilisations and the Research Group of the Comparative Studies of Civilisations are pleased to announce the 2nd demonological conference Deliver Us from Evil… Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World, which will be held on 5-7.05.2017 in Cracow.

After the enthusiastic reception of the 1st demonological conference The Sleep of Reasons Produces Monsters… Supernatural Creatures in the Civilisations of the World in May 2015 we would like to continue the discussion. Yet, whereas during the first edition we concentrated on the tension between the rationality and irrationality in the image of demon, now we will focus on the apotropaic customs and objects in various civilisations and ages and from different perspectives: from Far East to America, from Antiquity to the modern times and from semiotics to medicine. The conference will cover such topics as:

 • amulets, talismans, incantation bowels, apotropaions in architecture;
 • mythical narrations (historiolas) in apotropaic accessories;
 • catalogues of demons and the means of repelling;
 • repelling the evil, fighting with the evil and taming the evil;
 • reification, personification, theriomorphisation – the conceptualisation of evil for the apotropaic purposes;
 • the social functions of healer, exorcist, shaman, ghost hunter;
 • protection in black and white magic;
 • folk apotropaic customs and accessories;
 • rationalisation of the protective customs;
 • apotropaic customs in the era of the new media.

The above list by no means exhausts the possible topics and in this regard we count on your creative invention – whatever your daimonion suggests. For more information please see the Registration tab.

Reklama