Kalendarz/Calendar

19.03.2017 – termin rejestracji/registration deadline

25.03.2017 – przedłużony termin rejestracji/registration extended deadline

02.04.2017 – ogłoszenie listy przyjętych abstraktów/publication of the list of the accepted abstracts

30.04.2017 – publikacja programu konferencji/publication of the conference programme

5-7.05.2017 – konferencja/conference

30.09.2017 – termin zgłoszenia gotowego tekstu do publikacji pokonferencyjnej/post conference paper submission deadline

***

Reklama