Kontakt/Contact

antidaemonium [ at ] gmail.com – sprawy merytoryczne i organizacyjne/general and organisational matters

wojciechkosior [ at ] tlen.pl – sprawy techniczne, strona internetowa, kwestionariusz zgłoszeniowy/technical matters, web site, registration form