Publikacja/Publication

(English version below)

Planujemy publikację wybranych referatów w formie rozdziałów w pracy wieloautorskiej w ramach serii monografii magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego MASKA. Na Państwa teksty, po polsku lub angielsku, przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi o objętości ok. 20.000 znaków, czekamy do 30.09.2017. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

***

The conference shall be followed by the publication of the selected papers in the multi-authored monograph issued in the series of „MASKA. Anthropology, Sociology, Culture”. The date of submission of the papers, in Polish or English, formatted according to the editorial guidelines (app. 20.000 characters in length), is 30.09.2017. In case of any questions feel free to contact us.

Reklama