Rejestracja/Registration

(English version below)

Prelegenci

W celu zgłoszenia dwudziestominutowego wystąpienia prosimy posłużyć się formularzem rejestracyjnym (otworzy się w nowym oknie). Na Państwa zgłoszenia czekamy do 19.03.2017 25.03.2017. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 02.04.2017. Prosimy również zapoznać się z Kalendarzem wydarzeń.

Czynny udział w konferencji jest płatny. Opłata wynosi 50 PLN i obejmuje m.in. koszty:

Dane do przelewu zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Słuchacze

Udział bierny w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji (formularz otworzy się w nowym oknie), ale jest bezpłatny i bezterminowy – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

***

Presenters

In order to submit your 20 minutes presentation please use the registration form (it will open in new window). The deadline for the submission is 19.03.2017 25.03.2017. The authors of the selected presentations shall be contacted by 02.04.2017. For more information please consult the Calendar.

The active participation requires a conference fee – 15 EUR which covers the costs of:

The bank transfer details will be provided later.

 

Non-presenters

The passive participation is free but requires prior registration (no deadline applies) – you are most welcome to attend the sessions!

Reklama