Mapa/Map

Poniższa mapa zawiera najważniejsze lokacje. Legenda wysunie się z lewej strony po kliknięciu w ikonę paska narzędzi w lewym górnym rogu mapy. Mapę można skopiować na swoje konto Google (zobacz w powiększeniu/menu/skopiuj mapę).
Wszystkie wykłady i sesje odbywają się w Collegium Witkowskiego na ul. Gołębiej 13 (turkusowa ikonka biretu) w Auli im. Józefa Tischnera i s. 17. Obiady będą serwowane w lunch-barze „Paragraf” (tylko dla prelegentów i tylko w dniu prezentacji), który znajduje się na ul. Olszewskiego 2 (pomarańczowa ikonka sztućców).
Książeczkę konferencyjną zawierającą podstawowe informacje, harmonogram i streszczenia można pobrać stąd.

***

The map contains all the conference locations. The map legend will pull up from the left side after you click the toolbar icon (upper left corner of the map). The map can be copied to personal Google account (view larger map/menu/copy map).
All the lectures and sessions take place at Collegium Witkowskiego at Gołębia 13 Street (the turquoise mortarboard icon) in Józef Tischner Hall and room  no 17. The meals will be served at the “Paragraf” lunch-bar (only for the presenters and only on the day of the presentation) which is located at Olszewskiego 2 Street (the orange cutlery icon).
The conference booklet containing practical information, schedule and abstracts can be downloaded from here.

Reklama