Harmonogram/Schedule

Poniżej (lub na Google Sheets) znajduje się na bieżąco aktualizowany harmonogram konferencji.
Książeczkę konferencyjną zawierającą podstawowe informacje, harmonogram i streszczenia można pobrać stąd.

***

Below (or on Google Sheets) you can find the automatically updated conference schedule.
The conference booklet containing practical information, schedule and abstracts can be downloaded from here.

Reklama